Współpraca międzynarodowa

Zadania z zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed katastrofami oraz ratownictwa na terenie województwa lubuskiego realizowane są na podstawie umów państwowych i porozumień rządowych, lokalnych porozumień i deklaracji o współpracy.

Współpraca z zagranicznymi służbami ratowniczymi prowadzona jest na dwóch równoległych powiązanych ze sobą płaszczyznach: regionalnej – realizowanej przez komendę wojewódzką, i lokalnej – prowadzonej przez komendy powiatowe. Współpraca ta pozwala na wzajemną wymianę doświadczeń, planowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu współdziałanie w sytuacjach kryzysowych.

 Głównymi partnerami współpracy międzynarodowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. są:

 1. Krajowa Szkoła Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami (LSTE) w Eisenhüttenstadt,
 2. Federalna Służba Pomocy Technicznej (THW),
 3. Dyrektor Brandenburskich Straży Pożarnych,
 4. Referat Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Brandenburgii,
 5. Berlińska Straż Pożarna.

Zagadnienia współpracy z zagranicą realizowane są w następujących obszarach:

 1. wspólne działania ratownicze
 2. wspólne ćwiczenia, szkolenia, seminaria i warsztaty
 3. spotkania i wizyty robocze
 4. wymiana informacji
 5. realizacja wspólnych projektów unijnych
 6. spotkania okolicznościowe
 7. zawody pożarnicze i sportowe.