BHP

st. kpt. mgr inż. Dariusz Szymura
Starszy specjalista
tel. (95) 733 83 55
e-mail: szymurad@straz.gorzow.pl

Zadania realizowane przez komórkę BHP:

  1. podejmowanie działania w celu kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w KW PSP;
  2. opracowywanie na potrzeby Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP analiz i informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, a także stanu wypadkowości;
  3. realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych KW PSP oraz Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP i ich zastępców.