Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr Aleksandra Rybarczyk-Ranos
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel. (95) 733 83 18
e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. ochrony danych należy realizacja zadań z obszaru spraw:

  1. informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO ( rozporządzenie o ochronie danych ), innych właściwych przepisach o ochronie danych osobowych, PODO ( polityka ochrony danych osobowych ) i doradzanie im w tym zakresie;
  2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych oraz PODO, w tym podział obowiązków, podejmowanie działań zwiększających świadomość, prowadzenie szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązanych z tym audytów;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, a także oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
  4. współpraca z właściwym organem nadzorczym,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych;
  6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane;
  7. inspektor ds. ochrony danych sprawuje kontrolę nad realizacją zadań związanych z ochroną danych w jednostkach organizacyjnych PSP województwa.