Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej… Continue Reading Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim