70 lat OSP Bronowice

21 maja br. w Bronowicach (gmina Strzelce Kraj.) odbyły się uroczystości związane z 70-leciem funkcjonowania miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej połączone z wręczeniem tej jednostce nowego sztandaru.

W uroczystości wzięli udział wojewoda lubuski Władysław Dajczak, wicemarszałek województwa Romuald Gawlik, lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Klusek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. mł. bryg. Andrzej Cacek oraz prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego druh Edward Fedko. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu strzelecko-drezdeneckiego i gminy Strzelce Krajeńskie, delegacje jednostek OSP z terenu powiatu oraz przedstawiciele nadleśnictw, komend powiatowych PSP i Policji. Na uroczystość przybyła także liczna delegacja druhów z zaprzyjaźnionego OSP Strzegów (gmina Gubin) oraz strażacy ochotnicy z Tornesch (kraj związkowy Schleswig-Holstein).

Głównym punktem uroczystości był akt wręczenia jednostce OSP Bronowice nowego sztandaru ufundowanego przez lokalną społeczność. Następnie uhonorowano strazaków ochotników z miejscowej jednostki OSP odznaczeniami i wyróżnieniami. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali zarządowi OSP Bronowice za wielki wkład tej jednostki w funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu i województwa lubuskiego. Wspominali jednocześnie nieocenione zasługi dla pożarnictwa druha Franciszka Domaradzkiego – wieloletniego Prezesa jednostki, a obecnie komendanta Zarządu Miejsko-Gminnego w Strzelcach Krajeńskich.

Po zakończonych uroczystościach wszyscy uczestnicy oraz licznie przybyli mieszkańcy wzięli udział w festynie zorganizowanym przez Radę Sołecką.

Opracowanie: bryg. Dariusz Kaczmarek

Zdjęcia: Marek Czerniak