Bezpieczne wakacje 2020

Wakacje to czas zabawy i wypoczynku dzieci i młodzieży na koloniach, obozach, wczasach rodzinnych. Właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego jest gwarancją spokojnego pobytu oraz uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Każdego roku Państwowa Straż Pożarna uczestniczy w organizowanych wspólnie z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego i Kuratorium Oświaty akacjach „Bezpieczne wakacje”.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak wziął udział w konferencji prasowej na Bulwarze Wschodnim nad rzeką Wartą w Gorzowie Wlkp. W konferencji uczestniczyli:

  • Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak
  • Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa
  • p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Pasterski
  • Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Mirosław Jesiołkiewicz

W swoim wystąpieniu Komendant zaapelował o bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą i w lasach. W trybie całodobowym około 160 strażaków czuwa nad bezpieczeństwem Lubuszan i gości odpoczywających w naszym regionie. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w trakcie całorocznych spotkań z dziećmi i młodzieżą udzielają praktycznych porad m.in. z zakresu pierwszej pomocy i wypoczynku nad wodą, w lesie, na wsi czy w mieście. Informują o potencjalnych zagrożeniach pożarowych spowodowanych często nieostrożnością i nieuwagą oraz uczą zasad bezpiecznego zachowania się.

Akcje „Bezpieczne wakacje” i jej pochodne są ważnym elementem w działalności lubuskich strażaków ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa powszechnego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, na terenie naszego województwa.

 

BEZPIECZNE WAKACJE Z PARĄ PREZYDENCKĄ

Jak bezpiecznie wypoczywać w górach, w lesie, nad morzem, jeziorem, w mieście i na wsi – przypominają Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda wspólnie z ratownikami i funkcjonariuszami w szczególnej w tym roku edycji akcji „Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką”.