Egzaminy napełniania zbiorników przenośnych – butli

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie organizuje dwa egzaminy napełniania zbiorników przenośnych.
Pierwszy termin 18 marca 2016 r. o godzinie 9:00 w Ośrodku Szkolenia w Świebodzinie dla:
KP PSP w Świebodzinie,
KP PSP w Żarach,
KP PSP w Międzyrzeczu.
Komendy te zobowiązane są do przesłania wypełnionych, zeskanowanych oryginałów ,,Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji” dla każdego kandydata oraz potwierdzenia dowodu opłaty za egzamin na adres email o_zielona@udt.gov.pl w terminie do 11 marca 2016 r.
UDT w Zielonej Górze konto oddziału: 03 1130 1222 0020 1214 7720 0034

Drugi termin 23 marca 2016 r. o godzinie 9:00 w JRG 1 w Gorzowie Wlkp. dla:
KM PSP w Gorzowie Wlkp.,
KP PSP w Słubicach,
KP PSP w Sulęcinie,
Komendy te zobowiązane są do przesłania wypełnionych, zeskanowanych oryginałów ,,Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji” dla każdego kandydata oraz potwierdzenia dowodu opłaty za egzamin na adres email o_gorzow@udt.gov.pl w terminie do 11 marca 2016 r.
UDT w Gorzowie Wlkp. konto oddziału 85 1130 1222 0020 1214 7720 0013

Oryginały ,,Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji” osoby egzaminowane muszą posiadać podczas egzaminu. Wypełniamy tylko pierwszą stronę wniosku.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

Zakres wiedzy

Dokumenty związane