Kolejna dostawa maseczek i płynu do dezynfekcji dla strażaków

Lubuscy strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymali wsparcie w walce z koronawirusem w postaci płynu do dezynfekcji i maseczek ochronnych. Materiały pochodzą z Agencji Rezerw Materiałowych, a wystąpił o nie z zapotrzebowaniem i przekazał strażakom Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak. 

Strażacy otrzymali:

  • 2160 pojemników 5 litrowych z płynem do dezynfekcji (po 4 pojemniki dla każdej OSP i po 20 dla JRG plus rezerwa magazynowa do dalszej dystrybucji według potrzeb)
  • 1800 opakowań maseczek ochronnych (po 3 opakowania dla każdej OSP i 22 opakowania dla każdej JRG plus rezerwa magazynowa do dalszej dystrybucji według potrzeb)

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Szymura