KP PSP Krosno Odrz. – pożar składowiska opon

14 maja 2017 roku o godzinie 16:36 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim przyjął zgłoszenie, że na ulicy Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim na terenie oddziału firmy Recykl Organizacja Odzysku S.A. palą się opony oraz produkty pochodzące z ich przeróbki. Niezwłocznie na miejsce pożaru wysłane zostały zastępy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Krosna Odrzańskiego oraz pięć Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  Działania zastępów w pierwszej fazie polegały na podaniu dwóch prądów wody w obronie budynku hali, dwóch prądów w natarciu na palące się składowisko opon od strony północnej oraz dwóch prądów wody od strony południowo-zachodniej. Ze względu na wysoką temperaturę do działań zadysponowano samochody z podnośnikiem oraz działka wodno-pianowe wysokiej wydajności w celu podania środków gaśniczych z większej odległości. W celu zapewnienia ciągłości podawania wody zadysponowano samochód wężowy z pompą wysokiej wydajności, na bazie której utworzono punkt czerpania wody na rzece Bóbr oddalonej o około 700 metrów od miejsca pożaru oraz zadysponowano zapas środka pianotwórczego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie. Po ugaszeniu pożaru wierzchniej warstwy kordu tekstylnego dalsze działania polegały na ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru oraz podawaniu środków gaśniczych na składowane opony i miejsce łączenia materiałów tekstylnych ze składowiskiem opon w celu nie przedostania się pożaru w głąb materiałów tekstylnych. W związku z obwałowaniem części zakładu nie wystąpiło zagrożenie pożarowe dla sąsiednich budynków mieszkalnych. Dodatkowo na miejsce zdarzenia zadysponowano dwie cysterny z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach oraz samochód ciężki gaśniczy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Wodę do pożaru dowożono także z sieci hydrantowej zakładu Homanit, który posiada własne ujęcie wody oraz z punktu czerpania wody utworzonym na pobliskim cieku wodnym. Dalsze działania polegały na rozgarnianiu i rozdrabnianiu materiału palnego przy pomocy dwóch koparko-ładowarek i koparki zadysponowanych przez właściciela składowiska, a następnie systematycznym dogaszaniu pogorzeliska.  Na miejsce zdarzenia przybył również Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z Grupą Operacyjną.

Pożar został opanowany po dziewięciu godzinach prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Całkowicie został ugaszony w dniu 15 maja 2017 roku o godzinie 14:28.

W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział brało: 21 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz 19 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Opracowanie: bryg. Andrzej Kaźmierak
Zdjęcia: OSP Bobrowice, OSP Bytnica, OSP Szczawno