KP PSP Nowa Sól – ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiekcie sortowni i składowiska odpadów

8.09.2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiekcie sortowni i składowiska odpadów w miejscowości Kiełcz pk. „Sortownia 2018”

Celem ćwiczeń była praktyczna weryfikacja oraz sprawdzenie stopnia przygotowania pododdziałów pożarniczych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach zajmujących się segregacją, przetwarzaniem oraz gromadzeniem odpadów komunalnych. Jednocześnie sprawdzono i doskonalono umiejętność jazdy alarmowej zastępów OSP do pożaru z remiz oraz umiejętność dostarczania wody do miejsca pożaru i wykorzystanie do gaszenia działek wodnych.

W ćwiczeniach udział wzięło 20 samochodów ratowniczo-gaśniczych PSP i OSP z terenu powiatu nowosolskiego 120 strażaków.

Ćwiczenia nadzorował i wizytował Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Janusz Drozda.