KP PSP Świebodzin – Awaria magistrali gazowej i ewakuacja mieszkańców.

Do zdarzenia doszło w środę 15 marca 2017 r. na osiedlu Łużyckim w Świebodzinie. Już po godzinie 17:00 rozdzwonił się alarmowy telefon dyżurnego stanowiska kierowania. Wszyscy informowali o jednym, o fontannie wody tryskającej spod ziemi i intensywnej woni gazu między blokami 34 i 35.
Do zdarzenia natychmiast zadysponowano dwa zastępy świebodzińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Powiadomiono pogotowie gazowe i wodociągowe. Mając na uwadze przebiegającą w pobliżu ulicę Sulechowską i ewentualną konieczność wstrzymania na niej ruchu poinformowano także Policję. Po 3. minutach strażacy dotarli we wskazane miejsce. Stwierdzono, że w odległości około 15 metrów od bloku mieszkalnego, na terenie zielonym, spod ziemi intensywnie wydobywa się woda, czuć było charakterystyczny zapach gazu ziemnego. Zabezpieczono teren zdarzenia przed dostępem osób postronnych. Przy użyciu detektora gazów niebezpiecznych sprawdzono poziom stężenia gazu w atmosferze. Niestety, wynik był pozytywny. Wyznaczono strefę bezpieczną i oczekiwano na dotarcie pogotowia gazowego i wodociągowego przy jednoczesnym, stałym monitoringu zagrożenia. Emisja wody i gazu nie ustępowała. Z uwagi na tendencje wzrostowe wskazań detektora i potęgowanie zagrożenia kierujący działaniem ratowniczym powziął decyzję o ewakuacji mieszkańców z zagrożonego bloku oraz wyłączeniu z ruchu części ulicy Sulechowskiej i Osiedlowej, czym zajęły się patrole policji. Mieszkania na czas zagrożenia opuściło 20 rodzin, w sumie 37. osób dorosłych i 17. dzieci. Przybyłe pogotowie gazowe odcięło dopływ gazu z rozdzielni przy ulicy Sulechowskiej. Emisja gazu nie ustała. Dopiero po odcięciu dopływu z rozdzielni przy ulicy Słonecznej odczyty detektora spadły do wartości zerowej. W międzyczasie pracownicy pogotowia wodno-kanalizacyjnego zamknęli dopływ wody do uszkodzonej części wodociągu.
Po opanowaniu zagrożenia strażacy sprawdzili stan bezpieczeństwa w ewakuowanym bloku. Detektor nie wykazał w powietrzu obecności gazów niebezpiecznych. Mieszkańcy mogli powrócić na noc do swoich domostw. Po wypompowaniu wody z powstałej po awarii niecki dokopano się do rozszczelnionej magistrali gazowej i uszkodzonego rurociągu. Na tym działania strażaków zostały zakończone. Na miejsce zdarzenia przybył kierownik centrum zarządzania kryzysowego Starosty Świebodzińskiego oraz inspektor ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.
Przyczynę awarii ustali odrębne postępowanie wyjaśniające właściwych służb.