Nowy wóz strażacki dla OSP w Marszowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Marszowie  wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. W uroczystości przekazania wozu uczestniczył  lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak

Przekazany samochód usprawni pracę strażaków oraz zwiększy gwarancję bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żary. W uroczystościach uczestniczyli również Wojewoda Lubuski, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze, wójt gminy Żary oraz przedstawiciele służb oraz mieszkańcy.

Informacje o pojeździe:

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy, zbudowany na podwoziu samochodu RENAULT D16 w wersji 4×4, napędzany silnikiem o mocy 285 KM. Kabina kierowcy 4-drzwiowa z miejscami do przewozu 6 osób (4 ratowników, dowódca, kierowca). Kabina oryginalna, wykonanie specjalne z dodatkowym wyposażeniem. Zabudowa z profili nierdzewnych z poszyciem aluminiowo – kompozytowym o układzie schowków 3+3+1. Zbiornik wody i środka pianotwórczego odpowiednio 3000 oraz 300 litrów. Do podawania wody wykorzystana dwuzakresowa pompa o wydajności 2846 l/min. Kabina brygadowa i zabudowa wykonana przez firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy specjalne Sp. z o.o. Bielsko-Biała. nowy wóz zastąpi średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO 120-25AW, z obsadą 6 ratowników, ze zbiornikiem wody 2000 l. Z zamontowaną autopompą do podawania środków gaśniczych o wydajności 2000 l/min. Rok produkcji: 1989. Samochód awaryjny i wyeksploatowany.

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczenia zagrożeń dla środowiska na bazie którego powstał w 2018 r. Ogólnopolski program wspierania służb ratowniczych. Wartość pojazdu to kwota 810 000 zł. z czego:

  • NFOŚiGW/WFOŚiGW w Zielonej Górze – 263 000,00 zł
  • dotacja MSWiA – 197 000,00 zł.
  • Gmina – 350 000,00 zł.

O jednostce OSP:

 Jednostka OSP Marszów nie jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jest to jedna z sześciu jednostek w gminie wiejskiej Żary.

Wyszkolenie członków :
– naczelników – 4 os.,
– dowódców OSP – 5 os.,
– szkolenie podstawowe – 24 os.,
– szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2 os.,
– szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu – 4 os.,
– szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 17 os.,

Jednostka OSP Marszów należy do mobilnych i prężnie działających jednostek OSP z terenu powiatu żarskiego. Odległość od najbliższej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żarach do jednostki OSP Marszów wynosi 11,5 km, w związku z czym część terenu gminy leży w strefie czasu dojazdu 15 minut dla jednostek OSP. Z uwagi na różnorodność zagrożeń występujących na terenie gminy Żary, miasta Żary oraz całego powiatu żarskiego (99,72 tysięcy mieszkańców) związanych z występowaniem dużych obszarów leśnych,  strefy przemysłowej w Żarach (ponad 15 zakładów, a także Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie) usytuowanych od strony dojazdu OSP Marszów. Również dwóch Zakładów Dużego Ryzyka (Swiss Krono, Baza Paliw Apexim), ciągów komunikacyjnych kolejowych, drogowych jednostka OSP zapewnia właściwe zabezpieczenie operacyjne wschodniego krańca powiatu żarskiego.

W związku z położeniem jednostki OSP Marszów bezpośrednio przy drodze krajowej DK Nr 12 realizuje ona zadania specjalistyczne na poziomie podstawowym z zakresu ratownictwa drogowego.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Gorzów Wlkp.