Odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego.

4 stycznia 2017 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyła się odprawa kadry kierowniczej oraz pionu operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego. Odprawie przewodniczył Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Sławomir Kusek. Głównym celem odprawy było omówienie zasad i zakresu współdziałania Państwowej Straży Pożarnej i jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. z innymi podmiotami w celu likwidacji ognisk grypy ptaków. Ponadto podczas odprawy omówione zostały najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubuskim jak i zagadnienia dotyczące funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych. W odprawie uczestniczył Pan Andrzej Jancewicz Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa lubuskiego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, oficer prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP