Otwarcie nowej remizy OSP Santocko oraz Piknik Strażacki

W dniu 22 września 2018 r.  o godz. 16:30 odbyło  uroczyste otwarcie nowego budynku  remizy OSP Santocko  (jednostka w KSRG). Uroczystość przyciągnęła szeroką rzeszę mieszkańców gminy i sympatyków pożarnictwa. W uroczystości udział wzięli m.in.: bryg. Janusz Drozda – Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp., mł. bryg. Marek Kopera – Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp., dh. Małgorzata Domagała – Starosta Gorzowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP, dh. Anna Mołodciak – Wójt Gminy Kłodawa oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP. Po otwarciu remizy rozpoczęto Piknik Strażacki, który podzielony został na kilka etapów, m.in.: turniej wiedzy dot. 100 lecia niepodległości oraz konkurs plastyczny.