Podpisanie porozumienia pomiędzy KWPSP oraz Akademią im. Jakuba z Paradyża

29 listopada 2016 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim a Akademią im. Jakuba z Paradyża. Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie AJP. Porozumienie podpisali Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Sławomir Klusek i Rektor AJP Pani prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. W spotkaniu wziął udział również Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Jarosław Korzeniewski. Celem Porozumienia jest wykorzystanie potencjału i pozycji AJP oraz infrastruktury, doświadczeń i dorobku Komendy dla dalszych działań służących dobru obu Stron, co w konsekwencji przyczyni się do wzbogacania wiedzy i umiejętności studentów oraz podniesienia jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w AJP.

 Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, oficer prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.