Polsko – niemieckie spotkanie w Poczdamie

Współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi jednostkami straży pożarnej jest jednym z kluczowych zagadnień, dzięki którym możliwe jest ciągłe doskonalenie umiejętności oraz zdobywania cennych doświadczeń przez strażaków po obu stronach granicy. Kontynuacji dobrej współpracy oraz możliwości jej dalszego pogłębiania poświęcone było spotkanie w Referacie Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Brandenburgii w Poczdamie, które odbyło się  9 sierpnia br. Lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomira Klusek przyjął kierownik referatu pan Steven Bahl, a udział w rozmowach wzięli również: komendant Brandenburskiej Szkoły Pożarniczej LSTE i jednocześnie komendant brandenburskich straży pożarnych Heinz Rudolph , prezes Brandenburskiego Związku Straży Pożarnych Werner – Siegwart Schippel, pracownicy referatu: Kornelia Zlotowicz i Carsten Pranz, pracownik LSTE Joachim Unruh oraz funkcjonariusze KW PSP w Gorzowie Wlkp. st. kpt. Marcin Białowąs oraz kpt. Magdalena Bilińska.

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie wyników prac zespołu roboczego opracowującego na zlecenie Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej dokument określający zasady współdziałania jednostek służb ratowniczych  na pograniczu. Tematem przewodnim była kontynuacja blisko 10 – letniej już  współpracy pomiędzy LSTW i KW PSP w Gorzowie Wlkp. oraz zaplanowanych przedsięwzięć. W perspektywie na najbliższe lata najważniejszym zadaniem do realizacji jest wspólny polsko – niemiecki projekt „Bezpieczne pogranicze  – polepszenie transgranicznej współpracy poprzez komunikację oraz szkolenia polskich i niemieckich straży pożarnych”, o współfinansowanie którego partnerzy projektu KW PSP w Gorzowie Wlkp. oraz LSTE w Eisenhüttenstadt wnioskować będą w ramach Programu Współpracy Interreg VA BB-PL 2014 – 2020. W trakcie spotkania partnerzy projektu komendant wojewódzki PSP st. bryg. Sławomir Klusek oraz dyrektor LSTE Heinz Rudolph podpisali oświadczenie woli realizacji projektu, na podstawie którego powołana została grupa robocza składająca się z przedstawicieli obu stron. Zadaniem zespołu jest przygotowanie, opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych.

Oprac. kpt. Magdalena Bilińska – KW PSP w Gorzowie Wlkp.

 Spotkanie w Poczdamie 9 sierpnia 2016