Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Sławomir Klusek decyzją nr 16/2016 powołał z dniem 16 maja 2016 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli st. kpt. mgr Czesława Młynarczyka. Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. z udziałem Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Jarosława Korzeniewskiego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, Rzecznik Prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.