Świąteczna pomoc !!!

Święta Bożego Narodzenia to piękny i magiczny czas, który daje nam poczucie niezwykłej wspólnoty, zarówno rodzinnej, jak i tej zawodowej.

Pamiętając o naszych koleżankach i kolegach, którzy kiedyś całym sercem pracowali i służyli jako strażacy dla bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców naszego regionu, chcemy dziś za wszystko serdecznie podziękować i pokazać, że na strażackiej rodzinie zawsze można polegać. Chcemy zapewnić, że żaden strażak ani jego najbliżsi nigdy nie powinni zostać sami ze swoimi problemami w trudnymi chwilami.

W tym roku pragniemy kontynuować rozpoczętą w 2019 roku świąteczną akcję wsparcia naszych byłych pracowników i funkcjonariuszy, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Akcja prowadzona jest we współpracy ze Związkiem  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP działającym przy naszej komendzie. To związek wskazał 2 osoby będące w najtrudniejszej sytuacji, z których 1 osoba jest z pow. strzelecko – drezdeneckiego i jedna z pow. gorzowskiego. Ponadto jedna z byłych pracownic komendy przebywa w Domu Pomocy Społecznej im. Bpa Stanisława Stefanka w Kolsku i tam również skierowaliśmy nasze serca ze świąteczną pomocą. Wszystkie zebrane przez nas środki zostały przekazane za pośrednictwem przedstawicieli komendy powiatowej PSP w Strzelcach Kraj. oraz komendy miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. Świąteczny prezent w postaci przepływowej lampy bakteriobójczej został przekazany naszej byłej pracownicy przebywającej w ww. Domu Pomocy Społecznej w Kolsku. 

W ten sposób staramy się chociaż w małym stopniu umilić naszym byłym pracownikom ten świąteczny czas i przypomnieć o naszej wspólnocie zawodowej.