Szkolenie z zakresu gospodarki transportowej

W dniu 28.04.2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej. W odprawie udział wzięli również funkcjonariusze pionu logistycznego odpowiedzialni merytorycznie za prowadzenie spraw związanych z gospodarką transportową w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie woj. lubuskiego. Podczas odprawy przeprowadzone zostało szkolenie dotyczące nowych uregulowań prawnych w zakresie gospodarki transportowej jakie wniosło Zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 07.04.2016 r. zmieniające poprzednie zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Odprawę prowadził Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. mgr inż. Jarosław Korzeniewski.

Opracowanie: st. kpt. mgr inż. Daniel Pietrzak, KW PSP Gorzów Wlkp.

Zdjęcia: kpt. mgr inż. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.