Założenie Klubu Honorowych Dawców Krwi

Zrodził się pomysł wśród funkcjonariuszy KW PSP w Gorzowie Wlkp. założenia „Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Ognista Kropla przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim”.

Zachęcamy wszystkich strażaków PSP jak również OSP oraz pracowników służby cywilnej zainteresowanych honorowym oddawaniem krwi do wstąpienia 
w szeregi nowo powstającego klubu krwiodawców. Dzięki tej inicjatywie dużo łatwiej
i skuteczniej będzie można organizować akcje krwiodawstwa, by dzielić się tym cennym darem i lekiem jakim jest krew.

Podstawowym celem działania klubu będzie:

  • dążenie do zwiększenia zapasów ilości krwi i jej składników dla potrzeb krwiolecznictwa,
  • propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród strażaków PSP, OSP oraz pracowników służby cywilnej,
  • organizowanie akcji honorowego oddawania krwi kilka razy do roku na terenie województwa lubuskiego.

W akcjach honorowego oddawania krwi organizowanych przez klub będą mogli brać udział wszyscy chętni bez względu na przynależność do klubu. Aby zostać członkiem zwyczajnym lub też wspierającym klub wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Członkostwo w klubie wiąże się z akceptacją statusu HDK PCK oraz z symboliczną opłatą składki rocznej w wysokości 25 zł, z czego 50% przeznaczone będzie na poczet organizacji PCK, a 50% przekazywane będzie na rzecz klubu na potrzeby zakupu m.in. poczęstunku przeznaczonego dla krwiodawców podczas akcji oddawania krwi.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do klubu proszę o zapoznanie się ze statusem Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, jak również regulaminem klubów HDK oraz dostarczenie do Komendy Wojewódzkiej PSP
w Gorzowie Wielkopolskim deklaracji członkowskich do dnia 06.11.2020 r.

Szczegółowych informacji dot. klubu udziela st. str. Tymoteusz Kopaczel, tel. 95 7338 324, e-mail: kopaczelt@straz.gorzow.pl .

Załączniki:

  1. Deklaracja Członkowska
  2. Regulamin Klubu HDK PCK
  3. Status PCK