Spotkanie z THW

W dniach 19-20 kwietnia br. w Kliczkowie w woj. dolnośląskim odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli trzech przygranicznych komend wojewódzkich PSP oraz kierownictwa zrzeszenia landowego THW (Federalnej Służby Pomocy Technicznej) na kraje związkowe: Berlin, Brandenburgia i Saksonia – Anhalt. Stronę polską reprezentowali komendanci wojewódzcy PSP z dolnośląskiego – st. bryg. Adam Konieczny, lubuskiego – st. bryg. Sławomir Klusek i zachodniopomorskiego – st. bryg. Jacek Staśkiewicz.  Stronie niemieckiej przewodniczył pełnomocnik zrzeszenia pan Manfred Metzger. Głównym punktem obrad była zmiana na stanowisku koordynatora transgranicznej współpracy strażaków PSP i ratowników THW, która odbywa się cyklicznie co dwa lata. W latach 2014 – 2015 funkcję te sprawował lubuski komendant wojewódzki PSP, w kolejnych dwóch latach 2016 – 2017, przedsięwzięciom realizowanym w ramach wspólnych porozumień przewodniczyć będzie dolnośląski komendant wojewódzki PSP. W trakcie rozmów podsumowano miniony dwuletni okres współpracy oraz wypracowano plan współdziałania na najbliższe dwa lata.

Oprac. kpt. Magdalena Bilińska
Foto: KW PSP Wrocław