ĆWICZENIA „Zasieki 2017”

10 i 11 kwietnia 2017 r.  przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem „Zasieki 2017”. Ćwiczenia odbyły się w powiecie żarskim na terenie Nadleśnictwa Lubsko, a wzięło w nich udział 90 pojazdów i 330 strażaków.

 

Założenie ćwiczeń

Z wykorzystaniem sił lokalnych, Wojewódzkiej Brygady Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz sił Lasów Państwowych ugasić pożar lasu w Nadleśnictwie Lubsko.

 Scenariusz ćwiczeń

Pożar powstał w nocy z 9 na 10 kwietnia 2017r. na terenie Nadleśnictwa Lubsko, Obręb Brody, Leśnictwo Zasieki. Pożar powstał w oddziale 322, gdzie na skutek celowego podpalenia składowanych na zrębie drzew doszło do zainicjowania pożaru, który dynamicznie rozprzestrzeniał się po powierzchni oddziału  początkowo obejmując pokrycie gleby. Powstanie pożaru w porze nocnej przyczyniło się do relatywnie długiego okresu swobodnego rozwoju pożaru. Późne zauważenie pożaru oraz utrudnienia w organizacji systemu dostarczania wody sprawiły, że pożar dynamicznie rozprzestrzeniał się zmieniając postać z pożaru pokrycia gleby miejscowo przechodząc w pożar całkowity drzewostanu.

W dniu 10 kwietnia działania gaśnicze związane z gaszeniem pożaru lasu realizowane były przez SIS jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu Żarskiego wspomagane przez RDLP w Zielonej Górze. Pożar pomimo podjętych działań, nadal rozprzestrzenia się na dalszą powierzchnię lasu. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim na miejscu zdarzenia powołany zostaje Sztab wspomagający KDR, kierowanie działaniami przyjmuje poziom strategiczny.

Następuje przegrupowanie SIS biorących udział w zdarzeniu. Do punktu koncentracji dojeżdżają kolejne SIS zgodnie z dyspozycjami WSKR w Gorzowie Wlkp. KDR wspierany przez Sztab akcji wypracowuje koncepcję planowanych działań gaśniczych.

Do dyspozycji KDR są czarterowane przez LP siły lotnicze, brygady ZUL, ciężki sprzęt do wykonywania przerw ogniowych oraz harwester – w porozumieniu z RDLP Zielona Góra. Jako wsparcie logistyczne dla KDR oraz wsparcie dla ratowników (w Sztabie Akcji oraz w miejscu prowadzonych działań) wykorzystywany jest system wymiany informacji o zagrożeniach z wykorzystaniem urządzeń mobilnych „Dyspozytor”.

 Cel ćwiczeń

  • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań;
  • sprawdzenie stanu gotowości do działań sił i środków wchodzących w skład Wojewódzkiej Brygady Centralnego Odwodu Operacyjnego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.;
  • organizacja Sztabu Akcji;
  • doskonalenie współdziałania podczas rozbudowanych akcji ratowniczo – gaśniczych podmiotów Państwowej Straży Pożarnej;
  • doskonalenie współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z Lasami Państwowymi;
  • sprawdzenie procedur dysponowania i niezbędnego wyposażenia zastępów wytypowanych do WBCOO;
  • przeprowadzenie inspekcji wytypowanych pododdziałów;
  • sprawdzenie procedur LP oraz PSP przewidzianych w wypadku pożaru lasu.

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, oficer prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.