„CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ” KAMPANIA SPOŁECZNA W POWIECIE ŻARSKIM.

W Żarach i Lubsku, dwóch największych miastach powiatu żarskiego, odbyły się otwarte szkolenia dla mieszkańców powiatu z zakresu bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz bezpieczeństwa pożarowego obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Na spotkanie imiennie zostali zaproszeni również wszyscy sołtysi z powiatu żarskiego oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkól średnich. Gospodarzami spotkań byli Starosta Powiatu Żarskiego Pan Janusz Dudojć oraz Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski. Spotkania odbyły się w Starostwie Powiatowym w Żarach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubsku. Starosta Powiatu Żarskiego przedstawił zagrożenia i zadania stojące przed Zarządzaniem Kryzysowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali Poradnik mieszkańca Powiatu Żarskiego „Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych”. Komendant Powiatowy PSP wprowadził uczestników w tematykę spotkania. Następnie funkcjonariusze KP PSP w Żarach przedstawili zagrożenia związane z tlenkiem węgla i dymem, zaprezentowali materiał dotyczący bezpieczeństwa pożarowego budynków i kontroli obiektów prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. Poświęcono również czas na omówienie zasad ewakuacji oraz analizę ćwiczeń ewakuacyjnych ze wskazaniem na obiekty użyteczności publicznej w tym placówki oświatowe. Strażacy przeprowadzili instruktaż montażu i użytkowania czujek dymu i tlenku węgla. Spotkania zakończyły się przekazaniem uczestnikom, czujek dymu i tlenku węgla. Czujki zostały zakupione przez Powiat Żarski i stanowiły swoistą nagrodę dla uczestników szkolenia za poświecenie piątkowego popołudnia na wysłuchanie prelekcji strażaków.

Gościem specjalnym spotkania w Lubsku, na zaproszenie Starosty Żarskiego, była aktorka Joanna Brodzik. Pani Joanna Brodzik pozytywnie oceniła akcję i deklarowała wsparcie wszelkich inicjatyw związanych z ochroną życia lub zdrowia. W podziękowaniu za wspieranie akcji otrzymała od Starosty czujkę tlenku węgla.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i przybycie na spotkanie, a Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku Elżbiecie Maćko za fantastyczną oprawę konferencji.

Opracowanie i fotografie: KP PSP Żary