Dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa lubuskiego

16  października 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie poświęcone dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa lubuskiego. Podczas spotkania przedstawiciele 78 gmin z terenu woj. lubuskiego podpisali umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na dotacje na wyposażenie jednostek OSP. Gospodarzem spotkania był lubuski komendant wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak. W spotkaniu udział wzięli również Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Pan Mikołaj Pawlak – Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 Fundusz Sprawiedliwości

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Program wsparcia z Funduszu obejmuje całą Polskę. Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 mln zł.

Ochotnicze Straże Pożarne w województwie lubuskim w ramach wsparcia otrzymają dofinansowanie w wysokości 2,7 mln zł. Wymagany wkład finansowy własny właściwych terytorialnie jednostki samorządowe w dofinansowanie OSP  wynosi 1 % pozostałą część pokrywają środki z Funduszu Sprawiedliwości. Dofinansowanie na obszarze woj. lubuskiego otrzymały 274 jednostki OSP.

Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości mogą pomagać poszkodowanym, tak aby rzeczywista pomoc docierała do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują ich życie.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem gmin i miast na prawach powiatu, przy czym właściwi komendanci Państwowej Straży Pożarnej obligatoryjnie opiniują poszczególne wnioski składane do Funduszu Sprawiedliwości.