KM PSP Zielona Góra- Inauguracja programu „Bezpieczne życie”

W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w tym programu edukacyjnego „Bezpieczne życie” w okresie przedświątecznym zielonogórscy strażacy odwiedzili Szkołę Podstawową Nr 1 w Zielonej Górze i przekazali uczniom oraz nauczycielom dystrybułowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we Warszawie darmowe podręczniki do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Program edukacyjny oparty jest na pomyśle wywodzącym się ze Szwecji.  W Polsce realizowany jest w szkołach przez cały rok szkolny, wśród dzieci klas 0-III, przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli wspieranych przez lokalne służby oraz instytucje państwowe. Celem programu jest wzrost świadomości dzieci i rodziców o zagrożeniach, wyrobienie umiejętności i nawyków zachowania się w trudnych sytuacjach, podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trakcie roku szkolnego, nauczane treści są wplatane w czasie realizacji programu nauczania zintegrowanego, nie kolidując z nim, ale stanowiąc jego wzbogacenie. Prowadzi się pogadanki, pokazy, konkursy tematyczne, wycieczki w teren, ćwiczenia z ewakuacji na obiekcie szkoły. Program obejmuje kilka bloków tematycznych. W czasie zajęć przekazywane są dzieciom informacje z bardzo szeroko pojętego bezpieczeństwa. Na zakończenie programu odbywa się uroczyste podsumowanie podczas, którego najlepiej pracujące dzieci, w tym zwycięzcy konkursów tematycznych uhonorowane są nagrodami oraz drobnymi upominkami.

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom wielu prezentów pod choinką oraz spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Opracowanie: mł. bryg. Ryszard Gura – oficer prasowy KM PSP w Zielonej Górze