KP PSP Słubice – Ćwiczenia na obszarach leśnych „OŚNO 2017”

08 lipca 2017 r. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie oraz Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze straży pożarnej pod kryptonimem „OŚNO 2017”. Ćwiczenia są realizacją zapisów planu ćwiczeń pododdziałów Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

W ramach ćwiczeń przeprowadzono symulację powstania pożaru lasu a głównym zadaniem dla ćwiczących było zorganizowanie skutecznego systemu zaopatrzenia w wodę działających zastępów metodą mieszaną w celu otrzymania wydatku na liniach gaśniczych w granicach 1000 – 1200 l/min.

W manewrach udział wzięło łącznie 15 zastępów straży pożarnych i ponad 70 strażaków, w tym strażacy KP PSP w Słubicach oraz KP PSP w Sulęcinie, strażacy z jednostek OSP wchodzących w skład Kompanii Gaśniczej „Słubice z terenu powiatu słubickiego (OSP Ośno Lubuskie, OSP Rzepin, OSP Cybinka, OSP Słubice, OSP Górzyca, OSP Kowalów), z terenu powiatu sulęcińskiego (OSP Torzym, OSP Lubniewice i OSP Trzebów) oraz strażacy z jednostek OSP z tereny gminy Ośno Lubuskie (OSP Świniary, OSP Smogóry, OSP Radachów, OSP Sienno).