KP PSP Słubice – pokazy z zakresu ratownictwa na lodzie

W dniach od 7 do 9 lutego br. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach przeprowadziła w Rzepinie, Ośnie Lubuskim oraz Słubicach szkoleniowe pokazy z zakresu ratownictwa na lodzie. Przedsięwzięcia skierowane były w szczególności do uczniów i miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa zimowego wypoczynku podczas zbliżających się ferii.

Tematem akcji było nie tylko uświadomienie niebezpieczeństw związanych z sytuacjami mogącymi przytrafić się wchodzącym na zamarznięte akweny, ale przede wszystkim pokazanie technik oraz sposobów zachowań, gdy dojdzie już do załamania się pokrywy lodowej i wpadnięciu do wody.

Strażacy zademonstrowali trzy warianty niebezpiecznych zdarzeń oraz adekwatnie do nich stosowanych optymalnych technik ratowniczych oraz udzielania pomocy przez osoby postronne.

W pierwszym wariancie zademonstrowano, w jaki sposób musi postępować osoba, pod którą załamał się lód, aby zwiększyć szanse na wydostanie się na powierzchnię lodu samodzielnie. W tym wariancie zademonstrowano techniki pozwalające wydostać się z wody i bezpiecznie przemieścić się na brzeg.

W drugim wariancie przedstawiono sposoby postępowania osób postronnych, aby pomóc osobie, która nie jest w stanie samodzielnie wydostać się na powierzchnię, ale jest przytomna i potrafi samodzielnie utrzymać w dłoniach przedmiot będący zastępczą formą liny ratowniczej. W tym przypadku pokazano algorytm postępowania oraz zwrócono szereg uwag na temat wyboru przedmiotów, które posłużyć mogą zastępczo, jako „przedłużenie” rąk. Zaznaczono, że unikać należy bezpośredniego dojścia do krawędzi lodu, aby nie sprowadzać na siebie niebezpieczeństwa wpadnięcia do wody i spotęgowania zagrożenia.

Kolejnym etapem spotkania był pokaz technik ratowniczych i sprzętu wykorzystywanego przez strażaków. W każdym z powyższych wariantów zwracano szczególną uwagę na fakt powiadomienia w pierwszej kolejności służb ratowniczych dzwoniąc pod nr tel. 112 zanim jeszcze samodzielnie podejmie się próbę udzielenia pomocy poszkodowanym. Aby wzmocnić przekaz i uświadomić jak reaguje organizm na nagłe obniżenie temperatury ustawiono przenośny zbiornik wodny i napełniono go wodą z lodem. Każdy mógł się przekonać, jak spada sprawność dłoni po chwilowym jej zanurzaniu w wodzie o temperaturze ok. 1 stopnia Celsjusza.

Sporządził: st. kpt. Michał Borowy