KP PSP Wschowa – Bezpieczne ferie 2018

Od 19 stycznia do 8 lutego 2018 r. w ramach akcji ,,Bezpieczne Ferie 2018″ strażacy z Komendy Powiatowej PSP Wschowa wspólnie z funkcjonariuszami Policji i strażnikami miejskimi organizowali pogadanki oraz szkolenia z pierwszej pomocy w Szkołach Podstawowych w: Konradowie, Lginiu i Wschowie (Nr 1 i Nr 2) oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie. Spotkania o takiej samej tematyce przeprowadzili strażacy z OSP Sława wspólnie z członkami WOPR Sława w Szkołach Podstawowych w: Sławie, Starym Strączu, Krzepielowie oraz Przedszkolu Publicznym w Sławie.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Wschowa