KP PSP Świebodzin – „Dzień z życia strażaka PSP”

W strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnejw Świebodzinie służbę pełniło o 22 strażaków więcej niż zazwyczaj. Wszystko za sprawą członków  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Toporowie, których gościli w tutejszej komendzie.

Młodzi adepci pożarnictwa mogli przeżyć swój pierwszy prawdziwy dzień z życia strażaka PSP.  Celem, który został założony do realizacji podczas wizyta w KP PSP w Świebodzinie było krzepienie w sercach młodych adeptów pożarnictwa idei towarzyszącym służbie w straży pożarnej. 

Możliwość uczestniczenia w życiu zmiany służbowej, po części również możliwość pełnienia służby, wykonywanie czynności, które funkcjonariusze PSP robią podczas jej trwania w swoim założeniu miało ukazać młodym strażakom jak wygląda służba oraz jak bardzo odpowiedzialną funkcję pełnią strażacy w społeczeństwie.

Ukazanie możliwości,  nauka obycia strażackiego, zaangażowanie młodzieży w działalność na rzecz drugiego człowieka, jak również uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy osobom tego potrzebującym poprzez zadania, które młodzież musiała wykonać stała się puentą wizyty w KP PSP w  Świebodzinie.

„Dzień z życia strażaka PSP” odbył się po raz pierwszy w świebodzińskiej strażnicy lecz po tym dniu pełnym pozytywnych emocji i wrażeń na pewno dla kilkorga z młodych strażaków nie ostatnim w służbie.

 

opracowanie i zdjęcia: KP PSP Świebodzin