KP PSP Świebodzin – szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

28 października 2018 roku, w ramach współpracy z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świebodzinie, przeprowadzono dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu świebodzińskiego szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych i podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z pracy w środowisku pożarowym.

Część praktyczna poprzedzona została omówieniem zagadnień związanych z rozwojem i rozprzestrzenianiem się pożaru, wyborem odpowiedniej formy działań taktycznych oraz techniki  gaszenia.

Przekazana została również wiedza w zakresie chłodzenia gazów pożarowych oraz dotycząca takich zjawisk, jak: piroliza, rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni i zapalenie gazów pożarowych.

Doświadczeni dowódcy zmian świebodzińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP zaprezentowali ćwiczącym druhom techniki operowania prądami gaśniczymi tj.: pulsowanie, malowanie, ołówkowanie, omiatanie oraz zasady prawidłowego wejścia do pomieszczeń objętych pożarem.

W tegorocznych warsztatach uczestniczyli strażacy z OSP z Dąbrówki Wlkp., Jemiołowa, Kręcka, Lubrzy, Niekarzyna, Rogozińca, Rusinowa, Szczańca i Zbąszynka.

Obserwujący zajęcia w osobach: zastępca komendanta powiatowego PSP w Świebodzinie bryg. Dariusz Paczesny, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP asp. sztab. Dariusz Pałasz oraz Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP druh Leszek Parandyk wysoko ocenili umiejętności ćwiczących druhów.