Lubuski Komendant Wojewódzki z wizytą roboczą w kolejnej jednostce OSP

5 października 2018 roku lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. bryg. Patryk Maruszak w asyście zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. Krystiana Koseli dokonał wizytacji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gralewie. Była to kolejna z cyklu wizyt roboczych jakich dokonuje lubuski komendant wojewódzki PSP w raz z zastępcami na terenie woj. lubuskiego. Celem odwiedzin jednostek jest zapoznanie się z sytuacją związaną z wyszkoleniem jak również z potencjałem sprzętowym jakimi dysponują druhowie ochotnicy.

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.