Badania naukowe w zakresie zastosowania nanotechnologii w ochronie przeciwpożarowej

8 października 2018 r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak spotkał się z prof. Agnes Ostafin zastępcą Dyrektora Nano Instytutu Uniwersytetu w Utah (Salt Lake City) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, która przebywa w Polsce jako profesor wizytujący Akademię im. Jakuba z Paradyża. Podczas spotkania poruszono kwestię możliwości zastosowania nanotechnologii w obszarze ochrony przeciwpożarowej.  Badania naukowe z zakresu nanotechnologii we współpracy z instytutami naukowymi z USA i RPA prowadzi funkcjonariusz Komedy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. kpt. Krzysztof Jankowski pełniący służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.

Kpt. Krzysztof Jankowski ukończył, fizykę, filozofię i inżynierię materiałową. Był on uczestnikiem staży naukowych w:

  • University of Utah (USA)
  • Grahamstown University (RPA)
  • University of Nevada (USA)

Aktualnie prowadzi badania w kierunku wykorzystania nanotechnologii w medycynie, elektronice, budownictwie i ochronie przeciwpożarowej.