Nasze artykuły w Przeglądzie Pożarniczym – Postępowanie odwoławcze

Poruszenie kwestii wykonalności decyzji czy też odniesienia się do Polskich Norm, jako wyznacznika wykonania obowiązku a także wskazanie na zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym.

http://www.ppoz.pl/rozpoznawanie-zagrozen/1044-postepowanie-odwolawcze