Odprawa roczna Państwowej Straży Pożarnej w Lubuskiem

Dnia 26 lutego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność PSP w województwie lubuskim. Odprawie przewodniczył Lubuski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Patryk Maruszak w asyście zastępców st. bryg. Przemysława Glińskiego i bryg. Janusza Drozda.

W odprawie udział wzięli :

  1. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak,
  2. Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Waldemar Gredka,
  3. Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. lubuskiego druh Ryszard Klisowski
  4. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak,
  5. Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski,
  6. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Sławomir Wencel,
  7. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Wojciech Grochala,
  8. Prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Grzegorz Stachowiak,
  9. Przewodniczący Związków Zawodowych działających w jednostkach organizacyjnych PSP woj. lubuskiego.
  10. Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP i Dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z terenu województwa.

Podczas odprawy Lubuski Komendant Wojewódzki mł. bryg. Patryk Maruszak wraz z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem  wręczyli 10 funkcjonariuszom wyróżnienia w uznaniu szczególnych zasług i ogromne zaangażowanie w realizacje zadań służbowych. Wyróżnienia otrzymali:

 
1.
st. ogn.
Rafał
BRZEZIŃSKI
2.
mł. asp.
Waldemar
KRAUS
3.
st. kpt.
Jerzy
RATKIEWICZ
4.
st. kpt.
Tomasz
DOMAŃSKI
5.
mł, bryg.
Przemysław
BERUS
6.
ogn.
Piotr
MAKOWSKI
7.
st. kpt.
Robert
SŁOWIKOWSKI
8.
kpt.
Ireneusz
WOŹNIAK
9.
kpt.
Dariusz
SZYMURA
10.
st. kpt.
Magdalena
ZYK

 

Odprawa była okazją do podsumowania minionego roku i do podziękowania za służbę wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom ochotnikom.

Jako wojewoda odpowiedzialny w województwie za bezpieczeństwo w różnych wymiarach mogę liczyć na was w stu procentach. Wszystkie sytuacje, który miały miejsce w minionym roku wymagały wielkiego poświęcenia i gotowości. Potwierdziły jak profesjonalna jest Państwowa Straż Pożarna w naszym województwie i jak doskonale przygotowani są strażacy ochotnicy do tego by was wspierać – powiedział Wojewoda Lubuski podkreślając, że wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim roku, a zwłaszcza epidemia ptasiej grypy i orkan Ksawery pokazały, że można liczyć na Państwową Straż Pożarną.

Dziękuję za współdziałanie wszystkich służb w województwie. Wasza modelowa współpraca jest często doceniana podczas narad wojewodów w Warszawie oraz przez samych mieszkańców, którzy wyrażają opinie, że czują się bezpiecznie – podkreślił Wojewoda zapewniając, że wszędzie tam gdzie pozwolą na to kompetencje wojewody będzie wspierał działania straży pożarnej, szczególnie w planach i inicjatywach, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa działań strażaków.  

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.