Odprawa w Komendzie Głównej Państwowej Strazy Pożarnej

25 sierpnia br. w Warszawie odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej pod przewodnictwem gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, w której uczestniczył m.in. Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Hubert Harasimowicz

Do zagadnień operacyjnych wprowadzenia dokonał nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, zastępca komendanta głównego PSP. Omówiono m.in. następujące tematy: prace dotyczące budowy systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego (SI PR), integracja SWD PSP z SI PR – pilotaż – aktualne działania, plany oraz kwestie ujednolicenia umów utrzymaniowych na SWD ST 2.5. i składanie wniosków dotyczących zakupu sprzętu do identyfikacji fluorowanych gazów cieplarnianych.

Do zagadnień doskonalenia zawodowego zebranych wprowadził nadbryg. Piotr Kwiatkowski, zastępca komendanta głównego PSP. Omówione zostały tu m.in. tematy dotyczące kształcenia podyplomowego i koncepcji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej. Poruszony został również temat Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie rekompensaty dla członków OSP.

Do zagadnień logistycznych zebranych wprowadził nadbryg. Marek Kowalski, zastępca komendanta głównego PSP. Omówiono m.in. organizację zakupów przedmiotów umundurowania. Podczas narady poruszone zostały również zagadnienia dotyczące współfinansowania systemu ratowniczego w Polsce przez UE.

Źródło: KG PSP
www.straz.gov.pl