Pierwsza wizyta robocza lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Zielonej Górze

W dniu 27 kwietnia 2016 r. lubuski komendant wojewódzki PSP  st. bryg. mgr inż. Sławomir Klusek spotkał się w Zielonej Górze z władzami samorządowymi oraz z władzami miasta. W następnej kolejności Komendant odwiedził wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz Komendę Miejską PSP. Udał się także z wizytą do OSP Jarogniewice, która pretenduje do wstąpienia do KSRG. Lubuski komendant wojewódzki PSP był również gościem Radia Zielona Góra.

Rozmowa z lubuskim komendantem wojewódzkim PSP st. bryg. mgr inż. Sławomirem Klusek w Radiu Zielona Góra.

Opracował: mł. bryg. Ryszard Gura – oficer prasowy KM PSP w Zielonej Górze

Fot.: KM PSP Zielona Góra