Polsko-Niemieckie ćwiczenia „PARK MUŻAKOWSKI 2019”

Polsko -Niemieckie ćwiczenia „PARK MUŻAKOWSKI 2019”

 

Projekt
 „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności ”

Celem projektu jest stworzenie polsko-niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń. Zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stała wymiana doświadczeń, szkolenia, ćwiczenia po obu stronach granicy. Poprawa skuteczności interwencji. Cel szczegółowy Programu zakłada intensyfikację instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich obszarach życia publicznego na rzecz rozwoju pogranicza. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie cyklu ćwiczeń oraz szkoleń dla strażaków Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo po obu stronach granic oraz mieszkańców pogranicza. Opracowanie końcowe analizujące wszystkie działania projektowe zostanie przedstawione na konferencji końcowej. Projekt przewidywał zakup pięciu samochodów ratowniczo – gaśniczych wyposażonych w innowacyjne rozwiązania sprzętowe i lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z wyposażeniem.  Oprócz tego wspomniane pojazdy pożarnicze będą mogły być zadysponowane do akcji na terenie krajów związkowych w ramach transgranicznej pomocy podczas katastrof i innych zagrożeń.

 

W dniach od 4 do 6 października odbyły się konferencja, ćwiczenie sztabowe i poligonowe dla strażaków z Polski i Niemiec. Ćwiczenia poprzedziła całodniowa konferencje naukowo-szkoleniowa, następnie połączone sztaby Polski i Niemiec wypracowały wspólna koncepcje działań operacyjnych podczas ćwiczeń i w konsekwencji zostało przeprowadzone ćwiczenie poligonowe z wykorzystaniem sił Polski i Niemiec. W ćwiczeniach udział wzięło 90 pojazdów i 450 strażaków.                     

ZAŁOŻENIA ĆWICZENIA

W wyniku podpalenia doszło do powstania pożaru lasu w okolicach miejscowości Potok w Nadleśnictwie Wymiarki Leśnictwo Dąbrówka. Zagrożony jest park krajobrazowy „Łuk Mużakowa” oraz „Park Mużakowski”. Rozwój pożaru stwarza realne zagrożenie dla miast Łęknica oraz Bad Muskau. Wskutek bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr) pożar gwałtownie się rozprzestrzenia. Siły powiatu żarskiego są niewystarczające do opanowania zagrożenia. Do pomocy wzywane są siły i środki z powiatów ościennych oraz z Niemiec. Pożar powstał w oddziale 265 i rozprzestrzenia się w kierunku oddziałów 238 i 237. W trakcie działań gaśniczych dochodzi do rozerwania linii wężowej magistrali wodnej. W wyniku uderzenia w głowę przez łącznik węża zostaje ranny ratownik. 

 

CEL ĆWICZEŃ

 • doskonalenie współdziałania podczas dużych pożarów leśnych
 • stworzenie polsko-niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń w tym zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stała wymiana doświadczeń i poprawa skuteczności interwencji.
 • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na terenach leśnych;
 • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych z wykorzystaniem systemów piany sprężonej;
 • sprawdzenie możliwości taktyczno – bojowych pojazdów ratowniczo – gaśniczych kompani gaśniczej ZOSP;
 • organizacja zaopatrzenia wodnego na potrzeby długotrwałych działań gaśniczych;
 • doskonalenie budowy układów pompowo – wężowych przez zastępy OSP;
 • organizacja zaopatrzenia wodnego na odcinku około 1250 m;
 • doskonalenie współdziałania podczas rozbudowanych akcji ratowniczo – gaśniczych podmiotów PSP, OSP i straży pożarnych z Niemiec;
 • sprawdzenie procedur dysponowania zastępów wytypowanych WBO;
 • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przy drogach publicznych;
 • doskonalenie jazdy alarmowej;
 • doskonalenie zasad ratownictwa medycznego.

 

REALIZACJA DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH

Działania gaśnicze były realizowane poprzez natarcie oskrzydlające oraz działania obronne polegające na położeniu pasa z piany sprężonej przed frontem pożaru. W tym celu teren działań gaśniczych zostanie podzielony na dwa odcinki bojowe. Odcinek bojowy (OB1) na prawym skrzydle stworzą SIS z Polski, odcinek bojowy (OB2) na lewym skrzydle zbudują SIS z Niemiec. Odcinki bojowe były zasilane w wodę ze zbiornika 50m3 ustawionego w oddziale 266 po wybudowaniu magistrali wodnej. Do czasu wybudowania magistrali wodnej zaopatrzenie wodne było realizowane metodą dowożenie z PCW na Nysie Łużyckiej przez objazd pętlicowy.

Zaopatrzenie wodne będzie realizowane przez zastępy Kompani gaśniczej ZOSP (15 zastępów OSP KSRG. Zastępy dowodzone przez wyznaczonego dowódcę z KW PSP w Gorzowie Wlkp., realizowały zaopatrzenie wodne. Punkt czerpania wody zorganizowany był na rzece Nysa Łużycka w pobliżu elektrowni wodnej Przesieka. Zostały zbudowane dwie niezależne magistrale wodne o długości 1250 m każda. Zaopatrzenie wodne realizowane było w systemie przetłaczania od PCW na rzece z wykorzystaniem pompy wysokiej wydajności i GCBA (JRG Żary) do zbiornika 50m3 rozstawionego w lesie w oddziale 266.

Pliki do pobrania

GALERIA 1_ Komenda Wojewódzka PSP

GALERIA 2_ Komenda Wojewódzka PSP

GALERIA 3_ Marcin Cieślik- Lasy Państwowe