Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Nowej Soli

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka odbył się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65A. W uroczystości brał udział zastępca lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Jarosław Korzeniewski. Gospodarzem uroczystości był st. kpt.  Czesław Młynarczyk p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, który na początku uroczystości przywitał licznie przybyłych zaproszonych gości:

 • Pana Roberta Palucha, Wicewojewodę Lubuskiego,
 • bryg. Jarosława Korzeniewskiego, Zastępcę Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Pana Waldemara Wrześniaka, Starostę Powiatu Nowosolskiego,
 • Pana Wadima Tyszkiewicza, Prezydenta Nowej Soli,
 • druha Stanisława Batora, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 • burmistrzów i wójtów miast i gmin powiatu,
 • Pana Artura Tararuja, Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Sól,
 • Pana Edwarda Daszkiewicza, Nadleśniczego Nadleśnictwa Sława Śląska,
 • insp. Sławomira Tomala Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli,
 • st. bryg. Piotra Durała, Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie,
 • bryg. Dariusza Macha, Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze,
 • prezesów OSP z terenu powiatu wraz z pocztami sztandarowymi,
 • pozostałych gości zaproszonych oraz emerytów strażackich.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Awanse otrzymali:

na stopień starszego kapitana:

 • kpt. Roman Lisowski

na stopień kapitana:

 • mł. kpt. Tomasz Duber,
 • mł. kpt. Paweł Skwierczyński.

na stopień młodszego kapitana:

 • asp. Tomasz Lewandowski

na stopień ogniomistrza:

 • mł. ogn. Magdalena Mech,
 • mł. ogn. Paweł Bednarz

na stopień młodszego ogniomistrza:

 • st. sekc. Gerard Augustyniak,
 • st. sekc. Daniel Kiljanek

na stopień starszego sekcyjnego:

 • sekc. Mateusz Brodzik,
 • sekc. Wojciech Rozynek
 • sekc. Artur Sorbian

na stopień starszego strażaka:

 • strażak Remigiusz Straus
 • strażak Michała Szkoda
 • strażak Marcin Urbanowski

Odznaczeni zostali:

Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę:

 • st. ogn. Wanda KOWALSKA.

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • Roman LISOWSKI
 • ogn. Krzysztof KOWALCZUK

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • mł.asp. Marek PITROWSKI

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • Sławomir TOMAL
 • sekc. Marcin STRÓZIK
 • sekc. Wojciech WOJTASZEK

 Nagrody finansowe Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP za szczególne zaangażowanie w służbie otrzymali:

 • kpt. Tomasz Duber
 • ogn. Magdalena Mech.

Podczas uroczystości przyjęty do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Nowej Soli strażak Damian Adamczyk złożył ślubowanie.

Opracował: kpt. Sławomir Ozgowicz, oficer prasowy KP PSP w Nowej Soli

Zdjęcia: KP PSP w Nowej Soli