Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Słubicach

04 maja 2017r. w Słubicach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Ducha Świętego. Kolejnym elementem był przemarsz pododdziału strażaków wraz z zaproszonymi gośćmi na plac KP PSP, gdzie przeprowadzono uroczysty apel.

Organizatorami i zarazem gospodarzami uroczystości byli: st. kpt. Wojciech Śliwiński– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach oraz Pan Marcin Jabłoński – Starosta Słubicki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Obchody Dnia Strażaka w Słubicach swoją obecnością uświetnili: Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – bryg. Jarosław Korzeniewski, dh Stanisław Radkiewicz – członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP,Burmistrzowie i Wójt z terenu powiatu słubickiego, pełniący jednocześnie funkcje Prezesów Zarządów Oddziałów Miejsko-Gminnych ZOSP RP, szefowie oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji. Na specjalne zaproszenie Starosty Słubic na uroczystość przybyli również przedstawiciele powiatu odra-szprewa i miasta Frankfurt n/O w osobach: P. Burke, Klaus-Peter Schulz, Joachim Emmerling, Wolfgang Welenga.

Poczty sztandarowe wystawiła KP PSP w Słubicach oraz jednostki OSP w Golicach, OSP w Górzycyi OSP w Kowalowie.

Uroczystość była okazją do nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, a także wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień strażakom z PSP i OSP. Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Krzysztof Sudziński dokonał poświęcenia dwóch samochodów pożarniczych, które w ostatnim czasie zasiliły bazę sprzętową słubickiej Komendy.

Komendant Powiatowy PSP w Słubicach wraz ze Starostą Słubickim złożyli podziękowania wszystkim osobom, które przysłużyły się do rozwoju krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu słubickiego.

Na zakończenie uroczystości dokonano również wręczenia wyróżnień i nagród dzieciom – laureatom I edycji ogłoszonego przez KP PSP w Słubicach konkursu plastycznego nt. „Słubicka straż pożarna w oczach dziecka”. Celem konkursu było wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości artystycznej oraz zainteresowanie dzieci tematyką ochrony przeciwpożarowej i kreowanie w świadomości dzieci prawidłowych postaw związanych z ochroną przeciwpożarową.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie obrazka, plakatu związanego z tematem konkursu. Mile widziane były również prace związane z akcjami społecznymi „STOP pożarom traw”, „Czad i ogień – obudź czujność”, bezpieczeństwo na wodzie i lodzie, wypadki komunikacyjne, powodzie, pożary itp. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i dlatego też Komendant Powiatowy już dziś deklaruje organizację kolejnych edycji tego typu przedsięwzięć w przyszłości.