Powołanie nowego zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Z dniem 7 kwietnia 2016 r. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Leszek Suski na wniosek lubuskiego komendanta wojewódzkiego st. bryg. mgr inż. Sławomira Klusek powołał na stanowisko zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Przemysława Glińskiego. Uroczystość powołania odbyła się w Komendzie Głównej PSP. Akt powołania wręczył osobiście komendant główny PSP.

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura – KW PSP Gorzów Wlkp.

Zdjęcia: mł. bryg. Katarzyna Boguszewska, Wydział Informacji i Promocji KG PSP