Prewencja społeczna w Lubogoszczy

W dniu 25 października 2019 r. po raz kolejny krośnieńscy strażacy spotkali się z mieszkańcami powiatu krośnieńskiego celem propagowania powszechnych zasad bezpieczeństwa.

W ramach projektu „Działaj Lokalnie 2019” Koło Gospodyń Wiejskich w Lubogoszczy zorganizowało prelekcje dla mieszkańców Lubogoszczy, w których wraz z Państwową Strażą Pożarną uczestniczyli funkcjonariusze Policji oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Krosno. W trakcie spotkania funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim przedstawił przybyłym mieszkańcom główne założenia kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Szczególną uwagę zwrócono na zakup i montaż czujników tlenku węgla oraz zasady prawidłowej ewakuacji w przypadku powstania pożaru, a także właściwego sposobu powiadamiania służb ratowniczych przy użyciu numerów alarmowych 998 i 112.

Więcej na www.straz.krosnoodrzanskie.pl/