Strażackie lodowiska to bezpieczne ferie

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży nie tylko beztroski okres zimy, ale także zagrożenie tragicznymi konsekwencjami zabaw na lodzie. Dlatego z inicjatywy komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Huberta Harasimowicza oraz wojewody Władysława Dajczaka w każdym miejscu wskazanym przez szkoły czy samorządy lubuscy strażacy wyleją lodowiska. Dzieci i młodzież szkolna będzie mogła bawić się bezpiecznie, rezygnując z zabawy na dzikich ślizgawkach na zamarzniętych jeziorach, stawach, rozlewiskach i rzekach.

Powodem zainicjowania akcji w naszym województwie jest troska o bezpieczeństwo najmłodszych Lubuszan. Podczas ubiegłorocznych ferii zimowych, w styczniu i lutym, na zamarzniętych jeziorach, rzekach, stawach zginęło wiele osób. Wśród ofiar były także dzieci, które na lodzie bawiły się z rówieśnikami.

Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków należy wcześniej przygotować teren pod wylanie lodowiska: usunąć kamienie, szkła i inne przeszkody, zabezpieczyć teren, tak aby woda się nie wylewała się poza śnieżne obwałowanie. Na barkach strażaków spoczywać będzie natomiast dowóz i wylanie wody.

Informacje na temat możliwości wylania lodowiska można uzyskać w Miejskich lub Powiatowych Komendach Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego. Adresy i numery telefonów komend dostępne są na naszej stronie. Frajdę z bezpiecznej ślizgawki można zapewnić naszym milusińskim dzwoniąc również do LUW pod numer Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 95 7 115 271.

Oprac. bryg. Zbigniew Czerniak

Poradnik ferie 2016