Polsko – niemieckie spotkanie w Słubicach

Komendant wojewódzki PSP st. bryg. Hubert Harasimowicz spotkał się we wtorek 26 stycznia w KP PSP w Słubicach z Heinzem Rudolphem – dyrektorem Brandenburskiej Szkoły Pożarniczej. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło w głównej mierze planu współpracy na rok 2016 oraz przygotowania następnego wspólnego projektu unijnego. Z uwagi na przesunięcia czasowe we wdrażaniu dokumentów programowych programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014 – 2020 konieczna była ponowna analiza opracowanych założeń i przyszłego budżetu projektu. W spotkaniu udział wzięli także: pani Katarzyna Pietras przedstawiciel referatu ochrony ppoż. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Brandenburgii,  pracownicy LSTE w Eisenhüttenstadt, funkcjonariusze KW PSP w Gorzowie Wlkp. oraz z-ca komendanta powiatowego PSP w Słubicach.

Oprac. kpt. Magdalena Bilińska