Strzelce Kraj. – Bezpieczne ferie ze strażakami

W pierwszym dniu ferii zimowych 18 stycznia 2016 roku strzeleccy strażacy wspólnie z policjantami spotkali się z dziećmi z terenu powiatu strzelecko – drezdeneckiego i rozmawiali o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, jakie mogą ich spotkać w czasie rozpoczynających się ferii zimowych.
Pogadanka mundurowych z dziećmi odbyła się podczas organizowanego przez Strzelecki Ośrodek Kultury spotkania pn. ,,Biała Zima”. W ramach akcji ,,Bezpieczne Ferie” strażacy ostrzegali dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte zbiorniki wodne, gdyż lód może się pod nimi załamać i aby nie zjeżdżały na sankach w rejonie jezdni. Ponadto przedstawili pokazową akcję ratunkową osoby, pod którą załamał się lód. Wytłumaczyli zasady udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Policjanci przypominali najmłodszym mieszkańcom powiatu strzelecko-drezdeneckiego zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, zachowania na drogach, kontaktu z osobami obcymi oraz korzystania z internetu. Mundurowi ostrzegali dzieci, aby nie ufały obcym ludziom i nie wpuszczały ich do domu, nie podawały swoich danych osobowych w internecie oraz o wielu innych niebezpieczeństwach. Wszystkie dzieci uważnie słuchały opowiadań mundurowych oraz aktywnie odpowiadały na zadawane przez nich pytania. Na końcu spotkania tradycyjnie przypomniane zostały numery telefonów alarmowych na straż, policję i pogotowie ratunkowe, które dzieci znały już doskonale.

Oprac. bryg. Tomasz Górniak – oficer prasowy KP PSP Strzelce Kraj.