Szkolenie ratowników wysokościowych KSRG

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła w dniach od 20 do 29 sierpnia 2018 r. pod nadzorem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie szkolenie dla ratowników wysokościowych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Szkolenie dedykowane było dla funkcjonariuszy z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Szkolenie odbyło się na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie. Zajęcia praktyczne realizowane były na lotnisku aeroklubu w Bornem Sulinowie oraz wskazanym przez urząd miasta obiekcie magazynowym, w bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianego lotniska.

Szkolenie jest efektem porozumienia podpisanego pomiędzy Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Dowódcą Jednostki Wojskowej nr 4326 w Świdwinie w myśl porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Głównym celem porozumienia i szkolenia było ugruntowanie wzajemnej współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. i JW 4326 pozwalającej na wypracowanie praktycznych rozwiązań i opracowania procedur dedykowanych wspólnym działaniom w zakresie reagowania kryzysowego, ratownictwa lotniczego oraz działań ratowniczo – gaśniczych, służących wykorzystaniu potencjału JW. 4326 i PSP dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Szkolenie pozwala usprawnić działania pomiędzy Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym i wydzielonymi siłami i środkami JW 4326, zmierzając w konsekwencji do efektywnego wykorzystania wiedzy, doświadczenia oraz sprawnego zaangażowania sił i środków dla podnoszenia umiejętności obu podmiotów w wyżej wymienionych dziedzinach.

 

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.
Zdjęcia: st. asp. Łukasz Mazurkiewicz, KW PSP Gorzów Wlkp.