Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku.

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Pliki do pobrania:

  1. Słowo wstępne Komendanta Głównego PSP – gen. brygadiera Leszka Suskiego
  2. Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP
  3. Wniosek o dotację – wersja edytowalna
  4. Przykładowy wniosek o dotację