Wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków

2 lutego 2018 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków, którego dokonał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powierzył:

  • Januszowi Drozdzie pełnienie obowiązków zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

Ponadto, w trakcie spotkania, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wręczyli akty powołania oraz powierzenia obowiązków komendantom i zastępcom komendantów powiatowych/miejskich PSP.

Z terenu woj. lubuskiego akty powołania otrzymali:

  • mł. bryg. Marek Kopera – na Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp.
  • st. kpt. Waldemar Konieczny – na Komendanta Powiatowego PSP w Sulęcinie
  • bryg. Maksymilian Koperski – na p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze
  • bryg. Tomasz Górniak – na p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Kraj.
Opracowanie: KG PSP/KW PSP Gorzów Wlkp.
Zdjęcia: KG PSP