Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Zielona Góra”

Ratownictwo wysokościowe prowadzone przez specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego (SGRW) dotyczy miejsc trudnodostępnych, zwłaszcza na wysokości oraz poniżej poziomu terenu. Czynności ratownicze realizowane są przez odpowiednio przeszkolonych ratowników Państwowej Straży Pożarnej przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, śmigłowca lub innego sprzętu. Pod pojęciem technik alpinistycznych rozumiemy techniki stosowane we wspinaczce górskiej, alpinizmie jaskiniowym, alpinizmie przemysłowym i inne techniki związane z działaniami na wysokości. Jednym ze sposobów przygotowania się do ewentualnych działań w powyższym zakresie są ćwiczenia. I tak też było w marcu br., kiedy to swoje umiejętności doskonaliła SGRW „Zielona Góra”, działająca na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. SGRW „Zielona Góra” posiada 26 ratowników, wśród nich 12 posiadających uprawnienia do współpracy ze śmigłowcem, w tym pięciu posiadających uprawnienia ratownika pokładowego. Ćwiczenia odbyły się na terenie lotniska Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie, w obiektach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz w nieczynnej sztolni Luis w Radzimowicach. Tematyka zajęć obejmowała transport ratowników do i z miejsc trudno dostępnych, jak również podejmowanie poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych z wykorzystaniem śmigłowca Mi -17 oraz ewakuację poszkodowanych z zagłębień terenu, poręczowanie i osadzanie sztucznych punktów kotwienia.

Opracował: mł. bryg. Ryszard Gura – oficer prasowy KM PSP Zielona Góra
Zdjęcia: Władysław Czulak