Krosno Odrz. – „Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim wraz ze Starostwem Powiatowym w Krośnie Odrzańskim w dniu 31 marca br. przeprowadziła powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W sali konferencyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej przy ulicy Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim, dziewiętnastu laureatów eliminacji gminnych z terenu powiatu krośnieńskiego współzawodniczyło w turnieju, wykazując się wysoką wiedzą zarówno z zakresu historii jak i współczesnych zagadnień związanych z problematyką ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy turnieju podzieleni byli na III grupy: grupa I – uczniowie szkół podstawowych, w której uczestniczyło 7 osób, grupa II – uczniowie szkół gimnazjalnych w której uczestniczyło 9 osób, grupa III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w której uczestniczyły 3 osoby. Reprezentowali Miasto i Gminę Krosno Odrzańskie, Gminę Bobrowice, Gminę Dąbie, Gminę Maszewo oraz Gminę Bytnica.
Jury po przeprowadzeniu testów pisemnych i wysłuchaniu odpowiedzi ustnych zakwalifikowało do eliminacji wojewódzkich następujących zawodników:
Grupa I: Milena Adamowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz Amanda Kłusek ze Szkoły Podstawowej w Gęstowicach,
Grupa II: Adam Jankowiecki z Gimnazjum w Dąbiu oraz Mateusz Kaczanowski z Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach,
Grupa III: Szymon Łopatkiewicz z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie oraz Martyna Buła z Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku.
W trakcie prowadzenia turnieju wszyscy zawodnicy, a także ich opiekunowie wysłuchali prelekcji na temat prowadzonych programów profilaktycznych pod tytułem „STOP pożarom traw”, który ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych, a także „Zgaś ryzyko” mający na celu ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w pożarach wewnętrznych. Na zwieńczenie prelekcji oraz zmagań turniejowych uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz upominki o tematyce pożarniczej i leśnej, natomiast opiekunowie otrzymali czujki dymu, których fundatorem był „Orlen Paliwa”.

Oprac. bryg. Andrzej Kaźmierak – z-ca komendanta powiatowego PSP w Krośnie Odrz.