Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim

27 lutego 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków na stanowisku  komendanta powiatowego PSP.  Bryg. mgr inż. Piotr Radny zakończył czynną  służbę i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Na jego stanowisko został powołany  mł. bryg. mgr Bogdan Śnieżek, który dotychczas był Komendantem Powiatowym PSP w Sulęcinie.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem meldunku Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. mgr inż. Sławomirowi Klusek przez d-cę uroczystości mł. bryg. Piotra Jankowieckiego. Po przywitaniu zaproszonych gości nastąpiło zdanie i objęcie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim zgodnie z ceremoniałem pożarniczym.

Funkcjonariusze, pracownicy cywilni i zaproszeni goście dziękowali bryg. Piotrowi Radny za długoletnią służbę, a jego następcy mł. bryg. Bogdanowi Śnieżek  gratulowali objęcia stanowiska.

W uroczystości udział wzięli st. bryg. Sławomir Klusek Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp., Starosta krośnieński Mirosław Glaz,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej w Krośnie Odrzańskim dh Wiesław Leśko,  Przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze, Burmistrzowie miast i Wójtowie gmin powiatu krośnieńskiego, przedstawiciele służb mundurowych, nadleśnictw, innych instytucji z powiatu krośnieńskiego oraz duchowieństwo w osobach ks. mjr Jan Zapotoczny – Proboszcz Parafii Wojskowej pw. Św. Marcina z Tours w Krośnie Odrz i ks. Zbigniew Samociak – Proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.

Pan mł. bryg. mgr  Bogdan Śnieżek służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w lutym 1982 roku w Zawodowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. W 2000 roku uzyskał tytuł tech. poż.  w Szkole Aspirantów w Poznaniu. W 2004 r. uzyskał tytuł licencjata na kierunku administracja publiczna w zakresie administracji samorządowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. W 2006 r. uzyskał tytuł mgr na kierunku zarządzania i marketingu w zakresie logistyki w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej” w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. W 2009 r. ukończył studia podyplomowe „Dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. 20 maja 2006 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.

Odznaczony:
Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę , Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem Za zasługi dla Pożarnictwa, Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego.

Opracował: bryg. Andrzej Kaźmierak
Zdjęcia: Michał Ciesielczyk